Bezbedonosne mere kod klima uređaja

Želeli bismo da Vam skrenemo pažnju na neke od bezbednosnih mera kod klima uređaja:

OPREZ Ne pokušavajte sami da instalirate klima uređaj. Montažu moraju da izvrše kvalifikovana lica

OPASNOST Ne pokušavajte sami da servisirate uređaj. Ne postoje delovi koje korisnik mođe sam da popravi. Otvaranjem ili uklanjanjem maske izlažete se opasnom električnom naponu. Opasnost od električnog udara postoji čak i ako je uređaj isključen

OPASNOST Nikada ne gurajte ruke ili predmete u otvore za vazduh unutrašnje ili spoljašnje jedinice. Iza njih se nalaze ventilatori koji mogu da nanesu teške povrede

OPASNOST Izbegavajte svaki kontakt uređaja sa vodom

UPOZORENJE Redovno provetravajte prostoriju dok je klima uređaj u funkciji, da ne bi došlo do smanjenja koncentracije kiseonika

UPOZORENJE Pre početka čišćenja isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne mreže

UPOZORENJE Uređaj čistite mekom suvom krpom. Ne koristite tečna sredstva za čišćenje, niti sredstva u spreju

PAŽNJA Ne koristite sredstva za otpušavanje kanalizacionih odvoda. Deluju izuzetno destruktivno na kanale za odvod kondenzata, izmenjivač toplote

SAVET Da bi uređaj pravilno funkcionisano, treba da radi u propisanoj atmosferi (temperatura, vlažnost...). U slučaju da radi van ovih parametara može doći do kvarova i kapanja kondenzata iz unutrašnje jedinice

Savet za ekonomično korišćenje klima uređajaOdržavajte prijatnu temperaturu

Čistite filter za vazduh Začepljen filter smanjuje efikasnost uređaja. Čistite ga na svakih 14 dana

Ne ostavljajte bespotrebno otvorena vrata i prozore

Koristite zavese Zavesama sprečavate da sunce direktno bije u prostoriju

Programator Programatorom optimizujte rad uređaja

Ujednačeno strujanje vazduha Podesite ujednačeno strujanje vazduha u prostoriji